เรื่องรอบตัว

ข้อควรรู้ ก่อนเปิดร้านนวดสปา

ข้อควรรู้ ก่อนเปิดร้านนวดสปา การที่เราจะเปิดร้านนวดสปานั้น เรารู้อยู่แล้วว่าผู้ประกอบการนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้อะไรมากมาย เพียงแค่มีทักษะการนวดที่ถูกต้อง ที่เป็นพื้นฐานของผู้ประกอบการ เพียงเท่านี้ก็สามารถเปิดร้านนวดสปาได้แล้วค่ะ

แต่การที่เราจะเปิดร้านได้นั้น เราต้องมีลูกน้องที่ผ่านหลักสูตรการอบรมทักษะการนวดที่ถูกต้อง รวมถึงเราต้องรู้ในเรื่องของการทำร้านนวดสปา และวันนี้เรามีแนวทางที่จะมาแนะนำข้อควรรู้ก่อนที่จะเปิดร้านนวดสปามาแนะนำผู้ประกอบการกันค่ะ

ข้อควรรู้ ก่อนเปิดร้านนวดสปา

เหตุผลที่ผู้ประกอบการ ควรเรียนรู้หลักสูตรธุรกิจสปา

1.ป้องกันความเสี่ยง สามารถบริหารธุรกิจสปาได้อย่างมืออาชีพ

ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ธุรกิจสปา ก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม ความมั่นคงในการลงทุนส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า ปัจจุบันการเรียนรู้ด้านการลงทุนในธุรกิจสปา เพื่อให้เป็นนักบริหารอย่างมืออาชีพทำได้ไม่ยาก เพราะมีบริษัทและองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดให้บริการหลายรูปแบบ เช่น รับconsult สปา หรือให้ความรู้ในรูปแบบการอบรมธุรกิจสปา

2.เลือกรูปแบบการลงทุนได้อย่างเหมาะสม

 การลงทุนในธุรกิจสปามีหลายรูปแบบ และเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย การเรียนรู้ในหลักสูตรธุรกิจสปา จากผู้ที่มีประสบการณ์ ช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้เหมาะสมในทุก ๆ ด้าน เช่น งบประมาณในการลงทุน รูปแบบการลงทุน ทำเล และเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

3. เรียนรู้ความต้องการของตลาด

ธุรกิจสปา ไม่เพียงได้รับความนิยมในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นธุรกิจบริการที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก โดยเฉพาะการนวดแผนไทยที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักและให้การยอมรับ เมื่อเข้าอบรมในหลักสูตรธุรกิจสปา ทำให้ได้เรียนรู้ด้านการตลาดซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน

4.เรียนรู้การวางระบบสปา

การบริหารธุรกิจสปาหรือการทำร้านนวดสปาให้ประสบความสำเร็จมีรายได้อย่างยั่งยืน ไม่เพียงมีรูปแบบการให้บริการที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเท่านั้น แต่การ การตกแต่ง การจัดแบ่งพื้นที่ รวมถึงการจัดวางระบบภายในร้านนวดสปา ก็เป็นส่วนสำคัญที่สามารถบ่งบอกคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการที่ส่งผลต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าได้

5.สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจสปา

สปา เป็นธุรกิจการให้บริการที่มีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง เริ่มจากสถานประกอบการจะต้องขึ้นทะเบียนและต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข การเรียนรุ้หลักสูตรธุรกิจสปาทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการ อบรมธุรกิจสปา หรือเรียนรู้จากบริษัท รับ consult สปา ช่วยให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจสปาอย่างเข้าใจ

ข้อควรรู้ ก่อนเปิดร้านนวดสปา

ข้อควรรู้ก่อนทำธุรกิจร้านสปา

1.กำหนดขอบเขตการให้บริการ

การลงทุนมีเรื่องของเงินทุนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ แม้ธุรกิจสปา จะรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย และการมีตัวเลือกสำหรับกลุ่มลูกค้าก็สามารถสร้างรายได้หรือผลกำไรให้ผู้ประกอบการได้ดี แต่ก็ต้องแลกมากับเงินลงทุนจำนวนมาก หากยังเป็นผู้ประกอบการมือใหม่อาจทำให้จมทุนหรือต้องเวลานานในการบริหารร้านนวดสปาให้มีผลกำไรจนสามารถคืนทุนได้ ดังนั้นการกำหนดขอบเขตการให้บริการจึงเป็นการวางแผนธุรกิจให้เหมาะสมและลดอัตราความเสี่ยงในการลงทุน

2.เลือกทำเล

ทุกความสำเร็จของการลงทุนในธุรกิจทุกประเภท ส่วนหนึ่งก็คือการเลือกทำเล ร้านนวดสปาก็เช่นเดียวกัน ทำเลทองของธุรกิจสปา สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของการลงทุน เลือกจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และพิจารณาเลือกทำเลจากรูปแบบของร้านนวดสปา ตัวอย่างเช่น ให้บริการนวดฝ่าเท้าเพื่อผ่อนคลาย ทำเลที่เหมาะสมได้แกตามสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว งานมหกรรมสินค้า งานออกบูธสินค้าชุมชน เป็นต้น

3.กำหนดรูปแบบสปา

เมื่อมีการกำหนดขอบเขตการให้บริการไว้แล้วว่าจะเปิดเป็นร้านนวดสปาแบบครงวงจร หรือเลือกให้บริการสปาเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ก็สามารถกำหนดรูปแบบสปาที่เราเปิดให้บริการ เช่น ร้านนวดสปาที่มุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิดความผ่อนคลาย เป็นการพักผ่อนจากการทำงาน อาจกำหนดรูปแบบโดยเปิดให้บริการอยู่ในโรงแรมที่พักหรือรีสอร์สที่พัก เป็นการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

4.จัดเตรียมบุคลากร

 ผู้ให้บริการถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจสปา ผู้ประกอบการที่เปิดร้านนวดสปาในลักษณะเจ้าของคนเดียวต้องมีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การนวดในแต่ละประเภท หรือเรียนรู้ตามประเภทที่เปิดให้บริการ ตัวอย่างเช่น นวดเพื่อเสริมความงาม ส่วนนักธุรกิจที่เปิดร้านนวดสปาในลักษณะธุรกิจ SME  ที่สำคัญเราควรมีการสอนนวดสปา ให้กับผู้ให้บริการหรือส่งไปเรียนนวดสปา เพื่อให้มีทักษะความรู้ในศาสตร์การนวดแต่ละรูปแบบ

5.ศึกษาข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย 

เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์และมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจประเภทนี้

ข้อควรรู้ ก่อนเปิดร้านนวดสปา

วิธี สร้างบรรยากาศร้านสปาเพื่อสุขภาพ ให้โดนใจลูกค้า

การตกแต่งสถานที่ การตกแต่งสถานที่เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมผสมผสานให้กลมกลืนกับธรรมชาติที่แวดล้อม ทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความสงบ ผ่อนคลาย การตกแต่งอาจใช้รูปภาพ หรือของตกแต่งอื่น ๆขึ้นอยู่กับไอเดียหรือทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ

บริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  การสร้างบรรยากาศด้วยการจัดแบ่งพื้นที่สำหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สร้างความน่าสนใจให้กับกับธุรกิจได้ หรือเลือกเสิร์ฟน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการ

สร้างบรรยากาศด้วยกลิ่นหอม  การสร้างบรรยากาศภายในร้านนวดสปา ให้มีกลิ่นหอมทำได้หลากหลายวิธี เช่น การปลูกไม้ดอกที่มีกลิ่นหอบไว้รอบบริเวณร้าน หรือใช้สมุนไพรไทยสร้างกลิ่นหอม เช่น แขวนใบเตยหรือปักใบเตยไว้ในห้องน้ำเพื่อดูดซับกลิ่น ใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นต่าง ๆ หรือจุดเทียนหอม

สร้างบรรยากาศด้วยเสียง เสียงที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติ เช่น เสียงน้ำไหล การใช้เสียงเพลงหรือดนตรีที่เลียนแบบเสียงธรรมชาติหรือเสียงบรรเลงดนตรีไทย เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของสถานที่และเอกลักษณ์ของธุรกิจสปา

ภาพลักษณ์การแต่งกายและการให้บริการของพนักงาน  การสร้างบรรยากาศภายในร้านนวดสปา ด้วยการออกแบบเครื่องแต่งกายของพนักงานด้วยผ้าไทยนอกจากสร้างเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจแล้ว สปาแต่ละแห่งจะมีการอบรมพนักงานนวดเพื่อสุขภาพในเรื่องของวิธีการนวด เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย และสร้างทัศนคติในการให้บริการเพื่อลูกค้าจะรู้สึกได้ถึงการบริการด้วยความเต็มใจของผู้ให้บริการ จากการนวดเพื่อสุขภาพ การใช้น้ำหนักในการนวดและท่าทางในการนวด ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจสปานั้นได้

ข้อควรรู้ ก่อนเปิดร้านนวดสปา สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังศึกษาข้อมูลกันอยู่นั้น สิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับร้านนวดสปานั้นมีเยอะมากๆ ไม่ว่าเราจะเริ่มต้นจากจุดไหนนั้น เราต้องมองว่าทุกๆการลงทุนล้วนมีความเสี่ยง ดังนนั้นการศึกษาหาข้อมูลมาเติมเ็มให้ธุรกิจสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำเป็นอันดับแรกนั่นเองค่ะ

โปรแกรมฝึกวิ่ง สำหรับนักวิ่งมือใหม่? ในช่วงนนี้เทรนด์การวิ่งกำลังมาแรงมากๆ ดึงนักใครที่กำลังจะเข้าวงการนักวิ่งมาราธอน จะต้องผ่านกันฝึกฝนกันเป็นอย่างดี ดังนั้น เราจึงยกเอาโปรแกรมวิ่งสำหรับนักวิ่งมือใหม่ และคนที่อยากจะลงแข่งมาราธอน เพื่อไปใช้ในการฝึกเตรียมตัวลงแข่ง 

สบู่ลดสิว ล้างหน้าสะอาดหมดจด เปลี่ยนหน้าสิวเป็นหน้าสวย นึกถึงการล้างหน้า สาวๆคงต้องเจอกับปัญหาล้างหน้าด้วยสบู่แล้วทำให้ผิวหน้าแห้งกร้าน เกิดความระคายเคืองมากๆ ซึ่งแน่นอนมันไม่เหมาะกับสาวๆที่กำลังเป็นสิวอยู่แน่นอน แต่ว่าหากให้ล้างหน้าด้วย สบู่ลดสิว ซึ่งเป็นสบู่ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อลดสิวและช่วยปรับสภาพผิวหน้าของสาวๆ รวมภึงยังช่วยบำรุงผิวให้ขาวใสได้ด้วย